Leden

De Cultural Board Zeeland bestaat op dit moment uit zes leden. Zij zetten zich op persoonlijke titel en onbezoldigd in. De Cultural Board wordt ondersteund door twee secretarissen.

Daarnaast laat de Cultural Board zich adviseren. Meer weten over de kring van adviseurs? Scroll dan naar beneden!

 

Boardmembers

Geert van Maanen
Voorzitter

Geert van Maanen

Werkte als Secretaris Generaal van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Zijn brede ervaring ligt vooral op het gebied van bestuurlijke vraagstukken. Hij heeft veel belangstelling voor cultuur. Hij was bestuurslid van het Nationale Toneel en thans bestuurslid van Film by the Sea. Geert wil graag een bijdrage leveren aan de versterking van de Cultuursector. Vooral in Zeeland omdat daar zijn roots liggen.
Robert Vroegindeweij
Vicevoorzitter

Robert Vroegindeweij

Als directeur van Muziekschool Zeeland en KCE Oosterschelde staat Robert midden in het culturele veld van Zeeland. Hij maakt deel uit van het bestuur van DokC, voor kunst en cultuureducatie/participatie zuidelijke Nederlanden. Als deelnemer van het LinC lage Landen II programma weet Robert dat nationale en internationale netwerken en contacten belangrijk zijn voor een levendig kunst en cultuur klimaat. Robert is lid van het presidium van de European Musicschool Union, waarin 26 Europese landen vertegenwoordigd zijn. “De schoonheid van kunst brengt verwondering en geeft culturele identiteit vorm, het maakt wie we zijn.”
Kathrin Ginsberg
Lid

Kathrin Ginsberg

Kathrin Ginsberg, kunsthistorica, is in 1989 initiatiefneemster van Living Art, kunsthandel en uitgever van de jaargidsen 100 jonge Nederlandse schilders. De heldere leidraad die hiermee verkregen werd, is door vele kunstliefhebbers, zowel particulier als zakelijk, veelvuldig gebruikt bij kunstaankopen en samenstelling van collecties. Naast de realisatie van opdrachten, tentoonstellingen en de jaargidsen, heeft zij voor en over vele kunstenaars artikelen geschreven in diverse publicaties. In 2001 heeft Ginsberg de overstap gemaakt naar Zeeland waar zij directeur is geworden van het toen nog op te bouwen provinciaal centrum voor beeldende kunsten, vormgeving en architectuur. CBK Zeeland is sinds 2005 als zodanig actief en heeft als doel het zichtbaar, bespreek en toegankelijk maken van beeldende kunsten, vormgeving en architectuur in het dagelijkse leven van Zeeland.
Franky Devos
Lid

Franky Devos

Franky Devos is algemeen coördinator van kunstencentrum VIERNULVIER (voorheen Vooruit) in Gent. VIERNULVIER is een van de zeven Vlaamse Kunstinstellingen en organiseert jaarlijks ruim 600 concerten, debatten en theater- en dansvoorstellingen voor zowat 350.000 bezoekers. Het is ook een creatieplaats voor muzikanten en podiumkunstenaars. Voorheen was hij algemeen directeur bij Kunstencentrum BUDA in Kortrijk. Hij richtte het grensoverschrijdende festival NEXT (Kortrijk-Lille-Doornik) op en werkte voor De Brakke Grond in Amsterdam. "De culturele samenwerking tussen Zeeland en Gent biedt voor beide regio's heel wat kansen. Het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van Vlissingen tot in Gent geldt als inspiratie voor de uitbouw van een grensoverschrijdende culturele haven."
Heleen Jumelet
Lid

Heleen Jumelet

Heleen Jumelet is voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Met bijna 4500 studenten biedt de HKU een breed palet aan kunst- en cultuuropleidingen. Omdat het maken van kunst nieuwe perspectieven biedt en inspireert tot prikkelende interacties geven onze studenten, medewerkers en afgestudeerden vorm en betekenis aan de samenleving en de uitdagingen waar zij voor staat. Als collegevoorzitter, maar bijvoorbeeld ook als voorzitter van het bestuur van Fotodok, zet zij zich hier graag voor in. Als geboren en getogen Zeeuwse vindt ze het een eer om dit ook als lid van de Cultural Board Zeeland te kunnen doen.
Hein van Ameijden
Lid

Hein van Ameijden

Managing Director Damen Naval
Ingrid Hildenbrant
Secretaris

Ingrid Hildenbrant

Marcel de Theije
Secretaris

Marcel de Theije

Kring van adviseurs

Digna Kosse
Adviseur

Digna Kosse

Digna Kosse is food designer en cultureel adviseur. Zij ontwerpt concepten, producten en diensten met een focus op food. Voedsel is nauw verbonden met politiek, met economie, met het landschap. Het heeft een sociale functie en is onderdeel van cultuur. Op het snijvlak van al deze thema’s vormt zij concepten met een visie op de toekomst van voedsel. Daarnaast geeft Digna les aan Design Academy Eindhoven, afdeling Food Non Food.
Zeeuws Cultuuroverleg | Monique Schoonen
Adviseur

Zeeuws Cultuuroverleg | Monique Schoonen

Sinds 2018 komen cultuurvertegenwoordigers samen in het Zeeuws Cultuuroverleg (ZCO). In het begin waren het vooral de grote instanties uit Middelburg en Vlissingen, maar al snel kwamen daar vanuit heel Zeeland mensen bij. Het ZCO is adviseur van de Cultural Board Zeeland. De voorzitter van het ZCO, mevrouw Schoonen, treedt op als contactpersoon.