Cultural Board Zeeland stuurt brief aan de (in)formateur

 

De Tweede Kamerverkiezingen 2023 zijn achter de rug en de tijd is aangebroken voor de vorming van een nieuw kabinet en regeerprogramma. Dit is een kans om nieuwe koers te kiezen, en oog houden voor ingezette ontwikkelingen
en die verder te brengen. Met een brief aan de (in)formateur vraagt de Cultural Board Zeeland aandacht voor de culturele infrastructuur en het stimuleren van nieuwe culturele ontwikkelingen in Zeeland in de komende kabinetsperiode.

Advies

Om de ambities op cultureel en creatief vlak waar te maken in Zeeland, noemt de Cultural Board Zeeland een aantal goede redenen om in cultuur te investeren:

 • Cultuur speelt een belangrijke rol bij persoonlijke ontplooiing, sociale cohesie en inclusie, onderwijs, en kansen(on)gelijkheid.
 • Een bloeiende, flexibele en weerbare culturele en creatieve sector is hard nodig als innovator van vernieuwing, bron voor economische waarde en bindmiddel voor maatschappelijke cohesie.
 • Een spannend, creatief cultuurlandschap is een belangrijke bron voor het verbeteren van de brede welvaart in Zeeland, want cultuur draagt bij aan de kwaliteit van leven en gemeenschapszin.

Prioriteiten voor de komende kabinetsperiode zijn volgens de Cultural Board Zeeland:

 • Een verdeelsystematiek van Rijksmiddelen waarmee Zeeland een evenredige bijdrage voor cultuur ontvangt.
 • Talentontwikkeling en scholingsmogelijkheden in onze regio voor creatieve talenten.
 • Dekking van een deel van de exploitatiekosten voor de Cultuurbus.
 • Geen generieke verhoging van het BTW-tarief doorvoeren.
 • Bij grote ruimtelijke transities (bijv. de ontwikkeling van twee kerncentrales) een ruimhartig pakket aan flankerende investeringen in culturele voorzieningen koppelen.
 • Het Zeeuwse erfgoed staat onder druk. Voor het bewaren van onze waardevolle historische archieven is een extra rijksbijdrage zeer gewenst.
 • Binnen het gebied van het North Sea Port District liggen grote kansen voor grensoverschrijdende maatschappelijke, economische en culturele verbindingen met Vlaanderen. Wij vragen het nieuwe kabinet om deze ontwikkeling de komende jaren
  actief te ondersteunen.

Benieuwd naar de brief? Lees dan gauw verder: brief Cultural Board aan informateur_2023